Γεωμετρικά Όργανα

Καμπυλόγραμμα Σετ 3 τεμ.

Κωδ.: 121115
Κωδ.: 12110162

Γεωμετρικά Όργανα

Κλιμακόμετρο 30cm 1:2.5/5/10/20/50/100

Κωδ.: 12110164

Γεωμετρικά Όργανα

Κλιμακόμετρο 30cm 1:20/25/33/50/75/100

Κωδ.: 12110161

Γεωμετρικά Όργανα

Κλιμακόμετρο 30cm 1:20/25/50/75/100/125

Κωδ.: 12110163
Κωδ.: 009PL010
Κωδ.: 12110160

Oργάνωση Γραφείου

Μεζούρα 1,5m

Κωδ.: 1210038

Oργάνωση Γραφείου

Μέτρο Ξύλινο Σπαστό 1m

Κωδ.: 1210025

Γεωμετρικά Όργανα

Μοιρογνωμόνιο Flexible 10cm

Κωδ.: 88015

Γεωμετρικά Όργανα

Μοιρογνωμόνιο πλαστικό 10cm

Κωδ.: 80729
Κωδ.: 84821

Γεωμετρικά Όργανα

Στένσιλ 20cm

Κωδ.: 84823

Γεωμετρικά Όργανα

Στένσιλ Κύκλων

Κωδ.: 009PL012

Γεωμετρικά Όργανα

Τρίγωνα σε Ζεύγη 16cm

Κωδ.: 12112

Γεωμετρικά Όργανα

Τρίγωνα σε Ζεύγη 20cm

Κωδ.: 12113

Γεωμετρικά Όργανα

Τρίγωνα σε Ζεύγη 25cm

Κωδ.: 12114

Γεωμετρικά Όργανα

Τρίγωνα σε Ζεύγη 30cm

Κωδ.: 12115

Γεωμετρικά Όργανα

Τρίγωνα σε Ζεύγη 35cm

Κωδ.: 12116

Γεωμετρικά Όργανα

Τρίγωνο Flexible 30 μοιρών x 14cm

Κωδ.: 88014

Γεωμετρικά Όργανα

Τρίγωνο Γεωδαιτικό 16cm

Κωδ.: 81831
Κωδ.: 80728
Κωδ.: 81829
Κωδ.: 80319
Κωδ.: 12121445
Κωδ.: 12121545
Κωδ.: 12121645
Κωδ.: 12121745
Κωδ.: 12121460
Κωδ.: 12121560