Είδη Αρχειοθέτησης

Kουτί Λάστιχο Α4 PP 0.60mm 32x24x2,5cm

Κωδ.: 80019

Είδη Αρχειοθέτησης

Kουτί Λάστιχο Α4 PP 0.60mm 32x24x4cm

Κωδ.: 80020

Είδη Αρχειοθέτησης

Ντοσιέ Prespan με Λάστιχο 25×35

Κωδ.: 2200

Είδη Αρχειοθέτησης

Ντοσιέ Λάστιχο Α4 PP 0.45mm

Κωδ.: 80016
Κωδ.: 83626
Κωδ.: 84571

Είδη Αρχειοθέτησης

Ντοσιέ Λάστιχο Α5 PP 0.45mm

Κωδ.: 80014