Μηχανές Γραφείου

Αποσυρραπτικό Καβουράκι

Κωδ.: 80071
Κωδ.: 121770

Αριθμομηχανές

Αριθμομηχανή 12 Ψηφίων

Κωδ.: 80401
Κωδ.: 80406
Κωδ.: 83405
Κωδ.: 80402
Κωδ.: 80403
Κωδ.: 83402
Κωδ.: 83403
Κωδ.: 80405
Κωδ.: 82070

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 10 φ.

Κωδ.: 80441

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 10φ. Black & White

Κωδ.: 83012

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 10φ. Black metallic

Κωδ.: 83005
Κωδ.: 12130019

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 150 φύλλων

Κωδ.: 12190810

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 15φ. Black & White

Κωδ.: 83013

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 16 φ. (Rubber Top)

Κωδ.: 80442

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 20 φ. (Rubber Top)

Κωδ.: 80681

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 20 φ. Metallic

Κωδ.: 80297

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 20 φ. Spring

Κωδ.: 85421

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 25 φ. Ergonomic

Κωδ.: 82047

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 25φ.

Κωδ.: 80067

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 25φ. Black metallic

Κωδ.: 82704

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 60φ.

Κωδ.: 80690

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 65 φύλλων

Κωδ.: 121618

Μηχανές Γραφείου

Περφορατέρ 8φ.

Κωδ.: 80065