Είδη Αρχειοθέτησης

Φάκελος A3 PP 0.40mm με Κουμπί

Κωδ.: 80626
Κωδ.: 88814

Είδη Αρχειοθέτησης

Φάκελος A4 0.18mm με Κουμπί “DINO”

Κωδ.: 88821
Κωδ.: 88306
Κωδ.: 88817

Είδη Αρχειοθέτησης

Φάκελος A4 PP 0.16mm με Velcro “MARBLE”

Κωδ.: 80714

Είδη Αρχειοθέτησης

Φάκελος A4 PP 0.16mm με Velcro “RAINBOW”

Κωδ.: 80817
Κωδ.: 80124
Κωδ.: 80046
Κωδ.: 80024
Κωδ.: 80630
Κωδ.: 80631
Κωδ.: 83625
Κωδ.: 80025
Κωδ.: 80625
Κωδ.: 24125001

Είδη Αρχειοθέτησης

Φάκελος Κουμπί Α3 ΡΡ Διάφανο

Κωδ.: 24125003

Είδη Αρχειοθέτησης

Φάκελος Κουμπί Α4 ΡΡ

Κωδ.: 24125004

Είδη Αρχειοθέτησης

Φάκελος Κουμπί Α5 ΡΡ Διάφανο

Κωδ.: 24125005-10

Είδη Αρχειοθέτησης

Φάκελος Κουμπί Α5 ΡΡ Μix

Κωδ.: 24125005