Μηχανές Γραφείου

Αποσυρραπτικό Καβουράκι

Κωδ.: 80071
Κωδ.: 121770
Κωδ.: 26610
Κωδ.: 80068
Κωδ.: 266126
Κωδ.: 80069
Κωδ.: 126128
Κωδ.: 26664

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό 10φ. (No24/6)

Κωδ.: 80061

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό 12φ. Ergonomic (No10)

Κωδ.: 82376

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό 12φ. Saving power (No10)

Κωδ.: 88810

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό 12φ. Spring (No10)

Κωδ.: 85420

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό 20φ Big Format (Νο24/6)

Κωδ.: 80693

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό 20φ. (No24/6, 26/6)

Κωδ.: 80680

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό 20φ. Ergonomic (No24/6)

Κωδ.: 82050

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό 20φ. Metallic (No24/6)

Κωδ.: 80298
Κωδ.: 82702

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό Heavy Duty 100φ.

Κωδ.: 80193

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό Heavy Duty 100φ.

Κωδ.: 12119919

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό Heavy Duty 130φ.

Κωδ.: 12129919

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό Heavy Duty 200φ.

Κωδ.: 12139919

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό Mini 10φ. (No10)

Κωδ.: 80513

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό Mini 12φ. (No24/6)

Κωδ.: 80673

Μηχανές Γραφείου

Συρραπτικό Mini 5φ. (No10)

Κωδ.: 80512
Κωδ.: 88090
Κωδ.: 1266
Κωδ.: 266107
Κωδ.: 009PA628C